Tekstovi

Pogon poziva umjetnike na važnu i zanimljivu suradnju s Portugalcima

21 10 2022


Stronger Perpheries, foto: pogon.hr

Mreža Southern Coalition okuplja 14 partnera iz 10 europskih država, a kroz projekt Stronger Peripheries provodi aktivnosti suradničkih strategija u umjetničkom stvaralaštvu, takozvanih tandema. Tandemi umjetnicima pružaju priliku za produkciju umjetničkog djela kroz međunarodnu mobilnost i suradnju, neometani istraživački i kreativni rad, kao i postprodukciju rada u partnerskim zemljama.

Ovaj poziv otvoren je umjetnicima i umjetničkim kolektivima koji se bave izvedbenim umjetnostima (ples, kazalište, suvremeni cirkus, hibridne i transdisciplinarne forme, performans u urbanim sredinama/prirodi) i trenutno žive i rade u Hrvatskoj. Pozivom se umjetnicima i kolektivima otvara mogućnost da u 2024. produciraju rad na temu Work and Happiness kroz umjetničko-istraživački proces tandema. Tandem se odvija u koprodukciji između Pogona i portugalskih producenata, mreže Artemrede te njezine članice, grada Santarém.

Stvaralački proces odvija se u nekoliko etapa kroz 2024., a podrazumijeva istraživačku i kreativnu rezidenciju u Hrvatskoj i Portugalu između listopada 2023. i travnja 2024. te premijeru, reprizne izvedbe i turneju (prema dogovoru). Budžet za kompletan proces, koji uključuje međunarodnu mobilnost i troškove umjetničke produkcije, iznosi 37 250 eura bruto.

ROK ZA PRIJAVU: 11.11.2022.

SAZNAJTE VIŠE O POZIVU I PRIJAVITE SE!

Pogon moli sve zainteresirane da detaljno i temeljito prouče Uvjete poziva prije no što se prijave na natječaj. Za sva dodatna pitanja javite se na e-mail adresi pogon@strongerperipheries.eu.

Aplikacije, portfolio i dodatni materijali prilažu se i ispunjavaju na engleskom jeziku. Prihvaća se samo jedna prijava po pojednicu/kolektivu. Za prijavu na natječaj nije potrebna administrativna ili novčana naknada. Osoba koja ispunjava prijavu smatra se glavnom kontakt osobom. Sva polja u obrascu su obavezna za popunjavanje.

Projekt "Stronger Peripheries: A Southern Coalition" je sufinanciran sredstvima Europske unije kroz program Kreativna Europa, uz podršku Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

SP Tandem7 WORK AND HAPPINESS 3 – PDF — 4.44 MB