Naujienos

Pristatomoji paskaita: „Šiandienos lėlių teatras suaugusiesiems užsienyje“

17 11 2021


Nuotr. Organizatorių

Lapkričio 25 d. 17:30 val. Klaipėdos lėlių teatre vyksiančioje paskaitoje „Šiandienos lėlių teatras suaugusiesiems užsienyje“ bus pristatyti trijų Europos šalių – Lenkijos, Čekijos ir Vokietijos – lėlių teatrai, kuriantys suaugusiųjų publikai. Paskaitos metu bus apžvelgiama bendroji suaugusiesiems skirtos lėlininkystės situacija šalyse, finansavimo sistemos ypatumai, lėlininkystės mokslai, festivaliai, grįžtamasis ryšys ir šiandieninės tendencijos.

Paskaita parengta bendradarbiaujant su Mareku WaszkieliuKaterina DolsenkaMareike Gaubiz. M. Waszkielis – Lenkijos lėlių teatro tyrinėtojas, istorikas, publikacijų lėlių teatro tema autorius, Varšuvos teatro akademijos Teatrologijos ir lėlių meno fakulteto filialo Balstogėje dėstytojas, garsinantis lėlių teatro meną tiek Lenkijoje, tiek užsienyje. Visą savo profesinį gyvenimą paskyrė darbui lėlių teatre. Prisidėdamas prie lėlių teatro vystymosi ir populiarinimo, M. Waszkielis tapo šios srities autoritetu šalyje ir pasaulyje, garsinančiu ne tik lenkų kultūros ypatybes, bet ir itin akcentuodamas lėlių teatro meno subtilybes.

K. Dolsenka – Čekijoje gyvenanti mokslų daktarė, lėlių teatro žurnalo Loutkář žurnalo vyriausioji redaktorė (nuo 2015 m.). Taip pat dėsto Alternatyvaus ir lėlių teatro katedroje, specializacija: čekų ir pasaulio lėlių teatro istorija ir teorija.

M. Gaubiz – Vokietijoje gyvenanti ir dirbanti lėlių meno forumo (Deutsches Forum für Figurentheater und Puppenspielkunst e.V.) dokumentacijos ir tyrimų centro vadovė.

Tiriamąjį darbą ir paskaitos parengimą finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė, rėmė Klaipėdos lėlių teatras, „UNIMA Lietuva“.

Paskaitą paruošė ir skaitys Aušra Bakanaitė

 

Dalyvavimas paskaitoje nemokamas!

Maloniai kviečiame dalyvauti!