O projektu

Kritiška platforma sodobnega lutkarstva EU je mednarodni projekt štirih evropskih držav, ki ga vodi Lutkovno gledališče Ljubljana v Sloveniji z drugimi partnerji na Hrvaškem (Akademija za umetnost in kulturo v Osijeku), v Litvi (Vilensko gledališče “Lėlė“) in na Škotskem (Puppet Animation Scotland).

Glavni cilj projekta je ponovno vzpostaviti kritiko lutkovnega gledališča kot element javnega diskurza ter sodobno lutkarstvo približati širši javnosti z integriranim pristopom in sodobno tehnologijo. Enako pomemben cilj je tudi želja po opustitvi predsodka, da je lutkarstvo namenjeno le otrokom in da gre za elitistično umetniško zvrst. Projekt spodbuja kroženje diskurza med teorijo in prakso ter z izmenjavo znanja, kritik, člankov, organizacijo rezidenc in delavnic povečuje mednarodno mobilnost kulturnih izvajalcev, dejavnih na področju lutkovne refleksije (mladi kritiki, mentorji, teoretiki, uredniki, profesionalni pisci, prevajalci ...).

V času projekta se bo zvrstil niz seminarjev, delavnic, razprav, rezidenc in kritiških stvaritev v posameznih lutkovnih institucijah ter na lutkovnih festivalih, ki bodo poglobili raziskovanje in izmenjavo znanja o trenutnih praksah sodobne lutkovne umetnosti. Namen projekta sta tudi krepitev umetniške oblike ter skrb za obstoj izvajalcev in teoretikov v prihodnosti. Projekt uradno poteka med letoma 2020 in 2022, platforma pa bo tudi po tem ostala trajnostna mednarodna mreža ter združevala različna lutkovna gledališča, skupine in teoretike. 

V sklopu projekta bo natisnjena revija LUTKA, namenjena lutkovni umetnosti in gledališču animiranih form, ki bo povezala urednike vseh štirih partnerjev. Poleg tega se pripravljajo tudi videopredavanja o lutkarstvu in kritiki lutkovnega gledališča ter priročnik za pisanje kritik o lutkovnem gledališču.

Projekt sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

Logotip in sporočilo za javnost

PARTNERJI

Lutkovno gledališče Ljubljana je osrednje slovensko lutkovno gledališče, ki uprizarja lutkovne in dramske predstave za otroke, mlade in odrasle. Ustanovljeno je bilo leta 1948, od leta 1984 pa ima prostore v Mestnem domu na Krekovem trgu. Lutkovno gledališče Ljubljana posebno pozornost namenja kulturni vzgoji in skrbi za slovensko kulturno dediščino, pri čemer se naslanja na stoletno tradicijo slovenskega lutkarstva. Gledališče na nacionalni ravni sodeluje pri prizadevanjih za krepitev standardov in sistemsko umeščanje kakovostnih kulturnih vsebin v programe izobraževalnih ustanov. Zavod je član združenj UNIMA in ASSITEJ. 

Akademija za umetnost in kulturo v Osijeku je visokošolska ustanova, ki je v mnogih pogledih edinstvena znotraj in tudi zunaj meja Republike Hrvaške, saj ponuja študijske programe in podeljuje diplome iz umetnosti, družboslovja, humanistike ter interdisciplinarnih področij znanosti in umetnosti. Akademijo sestavljajo trije oddelki: za glasbo, za likovno umetnost in za gledališko umetnost. Gre tudi za prvo in edino šolo lutkarstva na Hrvaškem, kjer študenti v sklopu smeri dramska igra in lutkarstvo pridobijo naziv diplomirani igralec in diplomirani lutkar. Akademija z organizacijo številnih prireditev prispeva k osiješkemu kulturnemu in umetniškemu življenju, pri čemer najbolj izstopata festivala “Dioniz“ ter “Lutkokaz“. 

Vilensko gledališče “Lėlė“ je litovsko narodno gledališče za lutkovno umetnost, ki ga je leta 1958 v Vilni ustanovil lutkar in režiser Balys Lukošius, dolga leta pa ga je vodil slavni litovski lutkar Vitalijus Mazūras. Gledališče ima dve dvorani, kreativni atelje in stalno razstavo v Muzeju živih lutk. Repertoar sestavljajo pravljice in dramska besedila za otroke in odrasle znanih litovskih ter tujih avtorjev. Njihove uprizoritve so prejele več nagrad litovskega ministrstva za kulturo in mednarodnih gledaliških festivalov. “Lėlė“ prispeva k dejavnostim mednarodne organizacije ASSITEJ, od leta 1966 pa sodeluje tudi na festivalih UNIMA. 

Puppet Animation Scotland je organizacija, ustanovljena leta 1984, ki je usmerjena v lutkarstvo, vizualno gledališče in animirani film na Škotskem ter v tujini. Poleg vsakoletnih festivalov “Manipulate“ in “Puppet Animation“ organizacija vsem umetnikom, ki se ukvarjajo z lutkarstvom, vizualnim gledališčem in animiranim filmom, ponuja tudi celoletne možnosti mreženja, financiranja, praktične nasvete, podporo in spodbudo ter mladim ustvarjalcem pomaga pri vstopu v kulturni svet. Njena vizija temelji na promociji in ohranitvi prej omenjenih cenjenih umetniških oblik, ki so sestavni del bogatega in raznolikega škotskega kulturnega življenja.  

PRIDRUŽENI PARTNERJI

Gledališki muzej Vojvodina je bil ustanovljen 6. maja 1982. Zaradi svoje dvojne narave dela (ukvarja se tako z zgodovino gledališča kot tudi z dosežki sodobne scenske prakse) je muzej edinstvena kulturna ustanova. Hranijo zajeten arhiv lutkovne zgodovine, ki sega vse od lutk do promocijskega materiala preteklih lutkovnih predstav (brošure, plakati, fotografije). Od leta 2009 muzej poleg Mednarodnega festivala otroškega gledališča v Subotici sodeluje tudi kot soorganizator mednarodnega simpozija o lutkarstvu in lutkovnem ter otroškem gledališču, ki je nastal na pobudo profesorja dr. Henrika Jurkowskega. Poleg primarne dejavnosti muzej skrbi za izdajo pomembnih publikacij o gledališki
umetnosti in teoriji drame ter periodičnih publikacijah. Do sedaj so izdali že več pomembnih naslovov, pod katere se podpisujejo ugledni nacionalni in mednarodni lutkarji ter teatrologi. V muzeju izhaja tudi lutkovna revija Niti.

UREDNIKI IN MENTORJI 

Tjaša Bertoncelj – urednica, dramaturginja, publicistka, kustosinja in teatrologinja. Še posebej v zadnjih letih se je profilirala na področju lutkovnega oziroma animiranega gledališča. Magistrirala je iz sociologije in filozofije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot praktična dramaturginja je sodelovala z uveljavljenimi režiserji (Matija Solce, Tin Grabnar, Fabrizio Montecchi) in bila v sezoni 2019/2020 zaposlena kot dramaturginja v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Moderira strokovne pogovore, piše gledališke kritike in strokovne članke ter deluje kot urednica (med drugim je sourednikovala trojezično strokovno revijo Lutka 2019). 

Rok Bozovičar – mentor, urednik, kritik. Leta 2013 je diplomiral iz filozofije in primerjalne književnosti, doktorski študij je nadaljeval na Filološki fakulteti v Beogradu. Kot kritik je dejaven od leta 2012, sprva na Radiu Študent, nato sodeluje z Radiem Slovenija, časopisom Dnevnik in portalom Kritika, od leta 2021 s Pio Brezavšček soureja revijo Maska in kritiški portal Neodvisni. Bil je selektor 55. Festivala Borštnikovo srečanje (2020), 11. Bienala lutkovnih ustvarjalcev Slovenije (2021), sodeloval je tudi v številnih strokovnih žirijah in komisijah, v letu 2022 opravlja selekcijo 51. Tedna slovenske drame. Je član Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije in Društva za sodobni ples Slovenija.

Igor Tretinjak – mentor in urednik. Od leta 2014 kot profesor in raziskovalec na področju lutkarstva deluje na dramski katedri Akademije za umetnost in kulturo v Osijeku. Med letoma 2015 in 2017 je v sklopu programa Ustvarjalna Evropa vodil projekt “Iz zaodrja: pionirji evropskega lutkarstva”. Od leta 2008 objavlja gledališke kritike in teoretične članke za kulturne ter strokovne časopise, revije in spletne platforme. Je ustanovitelj in glavni urednik spletne platforme “Kritikaz“ ter glavni urednik spletne revije Akademije za umetnost in kulturo v Osijeku. Kot član se udejstvuje v Hrvaškem društvu gledaliških kritikov in teatrologov, Hrvaškem centru UNIMA ter Umetniškem svetu Mednarodnega festivala lutkovnega gledališča. 

Ieva Raudeliūnaitė – urednica. Leta 2013 je diplomirala iz umetnostne zgodovine in kritištva na Univerzi Vytautas Magnus v Kaunasu. Sprva je delovala kot urednica za odnose z javnostmi za festival Kintai Music in se udejstvovala kot samostojna novinarka na področju vizualnih umetnosti, oblikovanja, gledališča in filma. Spisala je tudi številne intervjuje za revijo “L'Officiel”, glavni litovski novinarski portal DELFI in druge medije. Od leta 2018 deluje kot vodja gostovanj in projektov v litovskem narodnem gledališču Valstybinis Vilniaus Mažasis ter improvizacijskem gledališču Kitas Kampas. Trenutno je zaposlena v Vilenskem gledališču “Lėlė” in je glavna urednica revije SwO.

Andrius Jevsejevas – mentor, gledališki kritik, dramaturg, publicist in prevajalec. Trenutno deluje kot vodja gledališkega projekta v umetniškem centru litovske Akademije za glasbo in gledališče. Pred tem je bil umetniški vodja Gledališča Juozasa Miltinisa v Panevėžysu ter koordinator za mednarodne odnose in odnose z javnostmi v Vilenskem gledališču “Lėlė“. V gledališčih Malo narodno gledališče Vilna, Narodno dramsko gledališče Kaunas in Mestno gledališče Vilna je sodeloval kot vodja oddelkov za književnost. Kot predstavnik odnosov z javnostmi je deloval tudi na mednarodnem festivalu sodobnega plesa “New Baltic Dance“ in mednarodnem gledališkem festivalu “Sirenos“. Je urednik rubrike sodobne umetnosti v reviji “Literatura in umetnost“. 

Gareth K. Vile – mentor in urednik. Je učitelj latinščine, raziskovalec na Univerzi v Glasgowu, eksperimentalni kritik in gledališki urednik revije “The List“. S svojim delom na področju klasičnih civilizacij, postrazsvetljenske dramaturgije, sodobne umetnosti in performansa se osredotoča na nove načine pritegovanja občinstva s kritičnimi procesi, ki temeljijo na akademski strogosti in priljubljenih medijih. Je tudi ustvarjalec bloga “Vile“, podkasta “CCA“ in fanzina “Edinburgische Dramaturgy“. Osredotoča se na izpodbijanje predpostavk o kritištvu, naravi gledališke izkušnje ter s sodelovanjem s številnimi škotskimi skupinami in organizacijami zagotavlja podporo novim kritikom. 

Lilijana Dinić – urednica srbske platforme. Dinić je samostojna kustosinja, ki deluje na področju lutkarstva. Izobraževala se je v Gledališkem muzeju Vojvodina in Mestnem muzeju Münich. Deluje kot avtorica, soavtorica in urednica številnih publikacij o lutkarstvu. O slednjem in o gledališču na sploh je napisala več objavljenih teatroloških raziskav ter člankov. Je ustanoviteljica in odgovorna urednica prve in edine srbske revije za lutkarstvo Niti, ki je nastala leta 2014.