Vsebine

Poziv k oddaji prispevkov

20 05 2022


Fotografija: Ajda Schmidt

Kritiška platforma sodobnega lutkarstva EU vabi teoretike, znanstvenike, dramaturge,
ustvarjalce, raziskovalce, filozofe, sociologe in druge k oddaji prispevkov na temo sodobnega lutkarstva.


Vabljeni so prispevki o katerikoli od naslednjih tem, pozdravljamo tudi lastne predloge:

  • Novi trendi v lutkovnih uprizoritvah
  • Novi mediji v lutkovni umetnosti
  • Sodobna lutkovna dramaturgija
  • Vloga lutk in materialov v sodobnem gledališču
  • Odnos med tradicijo in novim v sodobnem lutkovnem gledališču
  • Predmetno in snovno gledališče
  • Virtualna resničnost kot nov prostor za raziskovanje lutk


Avtorje vabimo, da do 10. junija 2022 pošljejo povzetek (max. 500 besed) in svojo biografijo na e-poštni naslov: slovenia@contemppuppetry.eu

O izboru prispevkov vas bodo uredniki obvestili do 15. junija 2022. Če bo prispevek sprejet,
bo rok za oddajo zaključenega članka (v dolžini 18 000 znakov s presledki) 23. september
2022. Oktobra 2022 bodo izbrani članki objavljeni na Slovenski platformi, njihov prevod pa
na Mednarodni platformi ECPCP.