Naujienos
15 03 2023
Artėja 15-oij Prahos kvadrienalė: joje - scenografių iš Lietuvos darbai
Skulptūrinė krikštų kompozicija išplečiama pasitelkiant pastarųjų ketverių metų laikotarpiu atvirai erdvei sukurtų septynių spektaklių videodokumentacijas. Įrašuose žiūrovas gali stebėti skirtingų - Vilniaus mažojo, Vilniaus teatro „Lėlė“, Klaipėdos muzikinio, Panevėžio Juozo Miltinio ir Šeiko šokio - teatrų prisitaikymą prie naujų egzistencijos sąlygų, kurios kartu transformuoja ir scenos meno pratikas.